Opijnen

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
De naam werd vroeger vaak geschreven als Op-ijnen, vergelijk Neer-ijnen (Nederijnen). Over de herkomst van de naam Opijnen bestaat een oud verhaal: het dorp zou zijn naam danken aan een raaf, die op een ijsschots de Waal afdreef. Na enige tijd kreeg hij last van koude voeten. Toen kraste hij: 'Pijn, 0, Pijn!' Nabij die plaats ontstond Opijnen. In 1265 kwam Opijnen, evenals Waardenburg en Neerijnen, in het bezit van Rudolf de Cock.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Est en Opijnen
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe