Pottum

Buurtschap bij IJzendoorn

Herkomst naam
De naam Pottum behoorde oorspronkelijk bij het landgoed De Pottum, dat ook wel De Podding werd genoemd. Voor de herkomst van de naam Pottum zijn verschillende verklaringen gegeven. Wellicht is het een verbastering van het Oudgermaanse woord 'bod', waarvan de persoonsnaam Bodo is afgeleid, dat gebieder betekent. Verder ligt het voor de hand een relatie te leggen met het Duitse dorp Pottum, gelegen aan de Wiesensee niet ver van Koblenz. In de eeuwen waarin veel grond in het Rivierengebied in cultuur werd gebracht, kwamen immers ook de Gelderse hertogen en veel van hun leenmannen uit dit gebied. Ook deze verklaring is onzeker. In het boek ‘Echteld een dijk van een gemeente’ staat dat het vermoedelijk 'weidewoning' betekent. Tenslotte is geopperd dat de naam 'boetehuis' of 'boetrechthuis' moet betekenen, een huis waar recht werd gesproken.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1817    gemeente Ochten
1818 - 1923    gemeente IJzendoorn
1923 - 2001    gemeente Echteld
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe  (werknaam 1-1-2002 tot 1-4-2003: gemeente Kesteren)