Ravenswaaij

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding wordt gevonden in een oorkonde ui de 12e eeuw. De betekenis van de naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud Nederlandse woord 'wade" hetgeen poel of ondiep water betekent en de persoonsnaam "Raven". Dat is weer afgeleid van het oud Germaanse woord "hraban" dat raaf betekent.

In de 13e eeuw komt de geslachtsnaam van Ravenswade met diverse verbasteringen voor tot in de 15 eeuw.
 
Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa
 
Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Beusichem
1818 - 1998    gemeente Maurik
1999 - heden    gemeente Buren