Rome

Buurtschap bij Rossum

Herkomst naam
Rome is een kleine buurtschap van oorspronkelijk woninkjes voor arbeiders die op de nabijgelegen steenfabriek werkten. De herkomst van de naam Rome of Romen is niet duidelijk. Omstreeks 1840-1850 komt de naam voor met de uitleg dat de naam is afgeleid van Rome in Italië vanwege de vele Romeinse vondsten die in Rossum werden gedaan. Een eenvoudige, meer spottende bedoelde uitleg is de verwijzing naar de opvatting van de inwoners van Rossum die er mee aangaven dat de buurtschap zover weg lag van het dorp als de stad Rome.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1999 gemeente Rossum
1999 - heden gemeente Maasdriel