9 oktober 2018

Schatgraven in het Rechterlijk Archief van Tiel en Zandwijk

Het rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk van 1431 tot 1811 is opnieuw geïnventariseerd en is daarmee beter toegankelijk. Het gaat in totaal om ruim 70 strekkende meter archiefstukken. Het archief is ook opnieuw verpakt en voor zover nodig zijn de stukken geconserveerd of gerestaureerd. Bovendien wordt hard gewerkt aan het volledig digitaliseren van het archief. Momenteel is al ongeveer een derde van het alle stukken digitaal in te zien op de website van de archiefdienst.

Niet alleen de vernieuwde toegang is te vinden op de website van het RAR. Bij ongeveer een derde van de stukken kan doorgeklikt worden naar de digitale bestanden. Die stukken kunnen dus vanaf thuis voortaan 24 uur per dag geraadpleegd worden. Bij de digitalisering is voorrang gegeven aan de veelgebruikte registers van de vrijwillige rechtspraak, nagenoeg alle procesdossiers, de stukken over de verwinprocedures en de besloten testamenten. Het ligt in de bedoeling om de komende jaren ook de rest van het archief te digitaliseren.

Zoeken in het rechterlijk archief blijft, ondanks de nieuwe inventaris, niet gemakkelijk. Weliswaar is een aantal stukken gedetailleerd beschreven, maar de meeste gegevens bevinden zich toch in grote, slechts chronologisch geordende series registers (“signaten”) en losse stukken. Laat u hierdoor niet afschrikken en kom eens schatgraven op de studiezaal of op de website van het RAR!

Lees hier meer over de achtergronden en het doorzoeken van dit archief.