24 september 2021

Schetsen uit het leven van Dirck Vijgh

Dr. Peter Dirk Spies heeft een boek uitgegeven over het leven en werk van de ambtman van Nederbetuwe: Dirck Vijgh (1531-1615). De archiefstukken die hij hiervoor gebruikte, heeft hij getranscribeerd en uitgegeven als deel 33-37 van zijn serie Gerichtelijke Transcripties van de Nederbetuwe.

voorkant boek Dirck VijghVijgh was ambtman, richter en dijkgraaf in de Nederbetuwe, schout en richter van Tiel en Zandwijk, kapitein en gouverneur in Tiel en voorstander van de gereformeerde religie. Hij maakte de tijd van de geloofsvervolgingen en het begin van de opstand en een deel van de tachtigjarige oorlog mee. In dit boek beschrijft Spies aan de hand van een aantal schetsen in tien hoofdstukken de belangrijkste punten uit het leven en werk van Vijgh:

  • zijn persoonlijk en familieleven
  • de historische context
  • de problemen in de eerste periode van zijn leven
  • zijn overgang naar de prins van Oranje
  • het proces rond het Huis van Zoelen
  • de militaire toestanden en zijn functioneren als militair
  • zijn werken als ambtman, richter en dijkgraaf
  • zijn betekenis voor de opbouw van de gereformeerde kerk
  • enkele processen op zijn oude dag
  • zijn levenseinde.

Spies schonk de reeks deze week aan het RAR. De boeken zijn in te zien op onze studiezaal en te koop op www.boekenbestellen.nl