Stichting Ter Navolging

De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel.

De begraafplaats Ter Navolging is te bezichtigen.

De Joodse begraafplaats is alleen tijdens ‘Open Dagen’ zoals de Week van de Begraafplaats (laatste zondag van mei en de eerste zondag van juni) en Open Monumentendag (tweede zondag van september) geopend. Voor bezoek aan de begraafplaats buiten deze dagen (behoudens op zaterdagen / Sabbat en Joodse feestdagen: dan mogen Joodse begraafplaatsen [wereldwijd] niet worden betreden) kunt u contact opnemen met info@ternavolgingtiel.nl is alleen tijdens ‘Open Dagen’ zoals de Week van de Begraafplaats (laatste zondag van mei en de eerste zondag van juni) en Open Monumentendag (tweede zondag van september) geopend. Voor bezoek aan de begraafplaats buiten deze dagen (behoudens op zaterdagen / Sabbat en Joodse feestdagen: dan mogen Joodse begraafplaatsen [wereldwijd] niet worden betreden) kunt u contact opnemen met info@ternavolgingtiel.nl 

In het Metaheirhuisje bij de Joodse begraafplaats, dat in 2017 / 2018 door de gemeente Tiel en vrijwilligers van de stichting werd opgeknapt, is sinds de zomer van 2017 een semipermanente tentoonstelling ingericht over het Joodse leven in Tiel in de afgelopen eeuwen.