Testamenten openen

Ook vroeger maakten mensen natuurlijk testamenten op. Meestal deden ze dit voor een notaris of schepenbank. Maar soms maakten ze zelf een testament. Deze lieten ze door schepenen zegelen en voorzien van akten van superscriptie en registreren bij de rechtbank. Een akte van superscriptie is een akte waarbij het gericht verklaarde dat een besloten (holografisch) testament ter bewaring en registratie is aangeboden. Meestal werd die akte geschreven op de achterzijde van het dichtgevouwen testament of op een afzonderlijke omslag. De testamenten worden zorgvuldig open gesneden

Vaak werden de testamenten in tweevoud opgemaakt, getekend en verzegeld. Een exemplaar werd als grosse uitgereikt aan de testateur(s). Als dat exemplaar na het overlijden ongeopend werd aangetroffen in de nalatenschap en de inhoud niet werd betwist, was er weinig aanleiding om het bij het gericht gedeponeerde exemplaar te openen. Een aantal van deze gesloten testamenten ligt nu dus in ons archief. Prachtige handgeschreven exemplaren, vaak in bijzonder goede staat, met de originele zegels er nog op.Het testament wordt voorzichtig opengevouwen

Zodra onze vrijwilligers ze gaan beschrijven en de inhoud toegankelijk gaan maken, worden de testament geopend. Een spannend moment dat zorgvuldig en met respect wordt verricht. Na de opening wordt er ook proces-verbaal opgemaakt. Dit is sinds 1983 bij wet verplicht.

Een eerste blik op het geopende testament