Varik

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
Varik komt voor het eerst voor in een oorkonde die te dateren is tussen 968 en 971. Keizer Otto I schonk daarin aan een zekere graaf Widergeld een 'curtis' (hof) in eigendom, met de naam Feldrike. De volgende vermelding van Varik dateert van 997, als door keizer Otto III onder meer Varik aan een op de Luisberg bij Aken te stichten klooster worden geschonken. We komen het dorp dan tegen als Veldricke. In de dertiende en veertiende eeuw wordt het dorp genoemd als Valdrike, respectievelijk Vayderick. Pas in 1492 is de schrijfwijze “Varick”.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Varik    
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe