Oudheidkamer Tiel en Omstreken

logo OKTDe Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken houdt zich in brede zin bezig met Tiel in relatie tot het verleden van de stad en de streek.
De vereniging kent diverse werkgroepen en organiseert onder andere lezingen, excursies en concerten en geeft diverse publicaties uit. De vereniging onderhoudt goede contacten met het Flipje- en Streekmuseum , het Streekarchivariaat in Tiel, met het Heemkundig Museum in Ommeren en met andere oudheidkundige verenigingen in het Rivierengebied. Momenteel heeft de vereniging ruim 450 leden.

Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel het wekken van belangstelling voor, het opsporen, het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen van belang voor oudheidkunde, geschiedenis, topografie, kunst, ambacht en nijverheid in ruime zin, doch bij voorkeur in relatie tot Tiel, de Tielerwaard en de Nederbetuwe.De Oudheidkamer Tiel is een vereniging die zich bezig houdt met Tiel in relatie tot het verleden van de stad (met omstreken) in de ruimste zin des woords.

Kijk voor meer informatie op de website van de Oudheidkamer Tiel.