Vereniging Oudheidkamer Tiel en Omstreken

De Oudheidkamer Tiel is een vereniging die zich bezig houdt met Tiel in relatie tot het verleden van de stad (met omstreken) in de ruimste zin des woords. Meer informatie op de website www.oudheidkamer-Tiel.nl.