Waardenburg

Dorp behorende tot de West Betuwe

Herkomst naam
Waardenburg, vroeger Hiern genoemd, heeft zijn naam ontleend aan het kasteel van die naam. Het is een zeldzaamheid, dat van een oud kasteel de stichtingsdatum bekend is. Met "de Waardenburg" is dat het geval. In 1265 gaf graaf Otto II van Gelre de bezittingen Hiern, Neerijnen en Opijnen aan Rudolf de Cock, ridder, die daartegenover zijn bezittingen in Rhenoy afstond. Rudolf bouwde in Hiern (Waardenburg) een burcht, waar hij zich vestigde. Deze burcht is in de loop van de tijd uitgebouwd tot een kasteel.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Waardenburg
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe