Waterschap Nijmegen-Duitsche grens

1930 - 1958

De archieven van het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens"en de buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland", zijn bij de bevrijding in 1945 grotendeeld door oorlogsgeweld en de gevolgen van inundatie verloren gegaan. Deze instellingen hadden dezelfde secretaris zodat de archieven op dezelfde plaats werden bewaard. Zij waren volgens het seriestelsel geordend. Archief-inventarissen werden ook hier niet aangetroffen.