Zaltbommelse almanakken

Tussen 1756 en 1934 verzorgden plaatselijke drukkers en uitgevers de uitgave van een Zaltbommelse almanak. Soms verscheen er meer dan één almanak. Johannes Willem Kanneman begon waarschijnlijk in 1755 met de uitgave van de 'Bommelsche comptoir en schryf almanach'. Naast een 'kantoor en schrijf' almanak, verzorgde Hugo Hendrik de Meijere in de jaren 1794-1799 ook de 'Oprechten Zalt-Boemelschen almanach'. Zijn opvolger in Zaltbommel, Johannes Noman gaf ook twee almanakken uit. Voor 1817 is er nog een derde variant bekend, een plakalmanak. Drukker en uitgever Noman stopte in 1862. In 1919 begon J. Pekelharing opnieuw met een Zaltbommelse almanak. De laatste verscheen in 1934.

Dankzij de medewerking van verschillende instelling konden een groot aantal, bijna 90 stuks, Zaltbommelse almanakken achterhaald worden. De boekjes zijn allemaal integraal gedigitalsieerd. De almanakken zijn te doorzoeken en te bekijken in de viewer waarmee ook oude kranten worden gepresenteerd op onze site.

Dit project kwam tot stand dankzij de medewerking gekregen van:

Stadskasteel Zaltbommel
Universiteitsbiblitoheek Universiteit van Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Universiteit te Utrecht
Nationaal Archief
Koninlijke Bibliotheek
Stadsarchief en Atheneaumbibliotheek Deventer
Gelderland Bibliotheek Arnhem