Zoeken op deze website

Op de homepage kun je in onze database zoeken op trefwoord. Je kunt dat doen in 1 van de 4 hoofdbestanden of in alle bestanden tegelijk. Met de link onder elk hoofdbestand 'Naar alle...' kun je direct naar de betreffende database en kun je een uitgebreider zoekvenster openen.

Om je op weg te helpen, hebben we een paar zoekwijzers geschreven:

Archieven.nl
De archieven en collecties van het RAR zijn ook toegankelijk via de website Archieven.nl. In de rechterkolom van deze pagina kunt u een kort filmpje bekijken over archieven en archieven.nl. Via Archieven.nl zijn de toegangen van het Regionaal Archief Rivierenland ook beschikbaar op Archives Portal Europe, een Europees samenwerkingsverband. In de toekomst komen ook delen van de beeldcollectie van het archief ter beschikking op de Europese erfgoedwebsite Europeana.