Zoelmond

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam

De naam is afgeleid van een allang verdwenen riviertje "De Zoel". De oudste vermelding van de naam van dit riviertje wordt gevonden in een 13e eeuwse kopie van een oorkonde uit het jaar 788-789 van het klooster te Echternach in Luxemburg: "..in pago Batuense super fluvio Solina".".Zoals de naam aangeeft, moet in de omgeving van dit dorp de monding van het riviertje de Zoel gezocht worden. De oudste vermelding van de naam als zodanig wordt gevonden in een cartularium van de Abdij van Mariënweerd in een afschrift van een oorkonde uit 1214. Vanaf de 14e eeuw is er in de archieven ook sprake van een geslacht van Zoelmonde.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling
1811-1977    gemeente Beusichem    
1978-heden    gemeente Buren