ANBI

Belastingvoordeel bij schenking aan het RAR

250Bij beschikking van 11 september 2013 is het Regionaal Archief Rivierenland door de inspecteur van Belastingdienst–Oost Brabant aangewezen als culturele ANBI. ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Zo hoeft het RAR geen erf- of schenkbelasting te betalen over een gift of nalatenschap. Schenkingen aan ANBI's kun je onder voorwaarden aftrekken in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of telefonisch (0344 61 22 30).

Een ANBI moet een aantal gegevens en stukken publiceren op een internetplatform. Je vindt deze gegevens op verschillende plaatsen op onze website. Voor het gemak hebben wij ze hieronder nog een keer bij elkaar gezet:

 • Naam van de instelling: Regionaal Archief Rivierenland
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8089.06.823
 • KvK: 50372378
 • Post- en bezoekadres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG te Tiel
 • Doelstelling: Het Regionaal Archief Rivierenland beheert de archieven van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel en heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Basis van de regeling is de uitvoering van de Archiefwet waarin het beheer en de beschikbaarstelling van openbare archieven is geregeld. De archiefdienst voert deze taken uit. Het Regionaal Archief Rivierenland is een professionele, toekomstgerichte archiefbeheerder voor het Rivierengebied, die klantgerichtheid en zorgvuldigheid in de dienstverlening aan de burger en de overheid voorop heeft staan, die de meerwaarde van samenwerkingsverbanden onderkent en die op actieve wijze gebruik van de bronnen en informatie daaruit stimuleert. De kerntaken van het RAR zijn:
  - Het aanbieden van historische informatie en/of belevingskansen aan een zo breed mogelijk publiek op de voor hen meest geschikte manier;
  - Als professionele collectiebeheerder archieven en collecties verwerven, bewaren, toegankelijk maken en gebruik ervan stimuleren.
 • Beleidsplan
 • Ons bestuur
 • Beloningsbeleid: de medewerkers van het Regionaal Archief Rivierenland hebben de rechtspositie van de gemeente Tiel. Als gemeenteambtenaar worden zij beloond volgens de CAO Gemeenten.
 • Jaarverslag 2022
 • Jaarverslag en jaarrekening 2022 (De jaarrekening van het voorgaande jaar wordt meestal medio juni/juli vastgesteld door het bestuur.)