Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
6. Beschrijvingsbeheer
6.3. Datering van de beschrijvingen
1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935
Inleiding
6. Beschrijvingsbeheer
6.3.
Datering van de beschrijvingen
Na de eigendomsoverdracht door het Gelders Archief (GA) in 2012 van het eerste deel over de jaren 1811-1925 zijn de beschrijvingen van de stukken van Gelders Archief overgenomen in deze toegang 1519 van het RAR. Na de overdracht van de stukken over 1926-1935 is de toegang uitgebreid. In 2017 heeft Jan Buylinckx de inleiding aangepast, de rubrieksindeling en beschrijvingen gebruiksvriendelijker gemaakt en de repertoria, die tot dan toe in pakken waren beschreven, afzonderlijk beschreven en genummerd in verband met digitaliseringsplannen van die repertoria.

De overige beschrijvingen zijn nog gebaseerd op de plaatsingslijsten zoals die bij de overdracht vanuit het GA mee zijn gekomen. Aangezien de stukken uit twee afzonderlijke toegangen bij het GA afkomstig zijn (0168 en 3152), is er wel voor gezorgd dat door gedeeltelijke hernummering dubbele nummers zijn opgeheven. Daar waar de inventarisnummers van het GA zijn gewijzigd, is steeds in het veld 'Oude Orde' het oude inventarisnummer van het GA vermeld. Er bestaan plannen (stand van zaken mei 2017) om de grote pakken met akten beter materieel te verzorgen en te beschrijven door ze nader onder te verdelen in meer handzame omslagen met een beperkt aantal akten en de aktenummers op nemen in de beschrijvingen.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
22,5
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnrs. 0168 en 3152. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Categorie: