Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuur
1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuur
Deze lijst bevat slechts een beperkt aantal algemene werken en enkele publicaties die meer specifiek over notarissen in het werkgebied van het RAR handelen.
Bichelaar, A. van den, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) : Een prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek, Amsterdam 1998. [Hierin ook gegevens van laatmiddeleeuwse notarissen die actief waren in het rivierengebied, o.a. te Hedel en Zaltbommel].
Buylinckx, J.J.A., Notarissen in Driel, in: Drielse Vertellingen, nr. 30 (1996) p.337-343.
De ontsluiting van de notariële archieven 1842-1895. Verslagen van de commissie IV van de Archiefraad, Rijswijk 1973.
Duinkerken, B., De notariële akten met betrekking tot de registratie van onroerend goed 1811-1920, in: Broncommentaren 3, Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw, 's-Gravenhage 1997.
Gehlen, A.Fl., en P.L. Neve (red.), Het notariaat in de lage landen (ongeveer 1250-1842). Opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de lage landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw, Amsterdam/Deventer 2005 (= Ars Notariatus deel CXVII).
Gehlen, A.Fl., Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw: handleiding voor gebruikers, Zutphen 1986 (= Werken Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, deel 12).
Handleiding voor de indicering en raadpleging van notariële archieven 1701-1710, Amsterdam 1963 (typescript; aanwezig in bibliotheek Regionaal Archief Rivierenland).
Haren, C.C.T.M. van, J.C. Janssens en M.J. Swenker, Gepasseerd. De rol van notarissen in het verleden, Nijmegen 1987 (= Rechtshistorische reeks, deel 11).
Hartong, F.L., Register der protocollen van notarissen in Nederland; samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van plm. 1550 tot heden, Rotterdam 1916.
Heel, C. van, Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 's-Heerenberg, Arnhem 1982.
Jong, R. de, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999. Een samenvattend overzicht van het Nederlandse notariaat, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Amsterdam 2002 (= Ars Notariatus deel 123).
Kasdorp, J.E., Protocollenregister. Register van de protocollen der notarissen die in de periode van 1916-1984 in Nederland in functie waren, 2e druk bewerkt door J. de Vries, Amsterdam 1985.
Klinkenberg, F., Inventaris van de stukken afkomstig van H.J. van der Dussen, rentmeester en notaris te Rossum aangetroffen in het (nieuw) archief van de familie Van Randwijck, Arnhem 1974 (XXII inventaris 1124).
Kompagnie, J.H., Kort overzicht van het ontstaan en het bestand van het Centraal Testamentenregister, Den Haag 1991).
Korbee, J., en M. Walraven, Een notariaat in de Bommelerwaard, Ammerzoden 1995. [Handelt over de notarissen in Ammerzoden].
Luijten, E.A.A., De ontwikkeling van het Nederlandse notariaat na de Franse tijd (1813-heden), in: Gepasseerd. De rol en positie van notarissen in het verleden, Nijmegen 1987 (= Rechtshistorische reeks, deel 11), p.69-82.
Marck, E.M. van, en M. Eisma (eindred.), De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Zwolle/Amsterdam 2013.
Notarissen, Notariële archieven sinds 1811, Zoekwijzer nr. 2 Rijksarchiefdienst, Den Haag 1996.
Pitlo, A, De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken. Een verhandeling over notarisboeken, notarisambt en notarieel recht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden, 2e algeheel bewerkte druk A.Fl. Gehlen, Amsterdam/Deventer 2004. (= Ars Notariatus deel 123).
Pitlo, A., Niet alleen artikel één. Een vleug notariële cultuurgeschiedenis, Amsterdam/Deventer 1982 (= Ars Notariatus deel XXVI). [Handelt voornamelijk over het Latijnse notariaat van vóór 1400].
Pol, D., Inwoners van het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard in Notarieel Archief Gorinchem, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (GTMWB), jrg. 26 (2002), nr. 2, p.128-134.
Verslag onderzoek notariële repertoires uit de jaren 1826, 1851, 1871 en 1886 : Buren, zonder plaats, zonder jaar (ca. 1985) (scriptie; aanwezig in bibliotheek Regionaal Archief Rivierenland).

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
22,5
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnrs. 0168 en 3152. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Archiefnaam:
Archieven van notarissen in Geldermalsen
Categorie: