Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Kesteren - gemeentelijk ...
x0939 Archief van het gemeentebestuur van Kesteren - gemeentelijk grondbedrijf, 1958 - 1994
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0939 Archief van het gemeentebestuur van Kesteren - gemeentelijk grondbedrijf, 1958 - 1994
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Geschiedenis van de organisatie
0939 Archief van het gemeentebestuur van Kesteren - gemeentelijk grondbedrijf, 1958 - 1994
1. Inleiding
1.1.
Geschiedenis van de organisatie
In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide de gemeentelijke bemoeienis met de ruimtelijke indeling van het grondgebied. Er bestond een toenemende behoefte aan grond voor woningbouw en industrieterrein. In verband met de uitvoering van uitbreidingsplannen, later bestemmingsplannen geheten, kocht de gemeente grote hoeveelheden grond aan en richtte deze in als woonwijk of industrieterrein. Deze uitvoering houdt bijvoorbeeld in: aanleg van straten en wegen, met inbegrip van plantsoenen, parken, speel- en sportterreinen.
In 1964 constateerde de afdeling Financiën dat de administratie onvoldoende voor deze taak was ingericht. De gemeentelijke boekhouding werd gevoerd volgens de zogenaamde kameralistische methode, die wel een verantwoording van inkomsten en uitgaven kent, maar geen verantwoording van baten en lasten. De methode van het dubbele boekhouden maakte dat wel mogelijk. Op 26 maart van dat jaar stelde de gemeenteraad het grondbedrijf in als tak van dienst, als bedoeld in artikel 252 van de Gemeentewet. In hetzelfde besluit werd een beheersverordening vastgesteld, die echter niet de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland kon wegdragen. Op 24 juli werd daarom een nieuwe beheersverordening vastgesteld. Deze werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 12 augustus 1964. Het grondbedrijf ging van start per 1 januari 1965. * 
De beheersverordening noemt als doel van het grondbedrijf het beheer van daartoe aangewezen gemeentelijk grondbezit. De bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven die op dit bezit betrekking hadden werden afgescheiden van de algemene dienst van de gemeente. * 
Het beheer van het grondbedrijf lag bij burgemeester en wethouders. Onder hun toezicht was een administrateur belast met, en zelfstandig verantwoordelijk voor, de financiële administratie van het grondbedrijf. De gemeenteontvanger fungeerde als kassier. * 
Het boekjaar van het grondbedrijf was gelijk aan het kalenderjaar. De eigendommen werden naar soort, ligging, bestemming e.d. ingedeeld in complexen, die zo nodig weer verder mochten worden onderverdeeld. De gemeenteraad stelde jaarlijks de begroting voor het volgende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar vast, evenals wijzigingen van de lopende begroting. Deze besluiten moesten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. * 
Voordat een plan in uitvoering werd genomen werd door de administrateur een gedetailleerde kostprijsberekening opgesteld. Deze berekening diende regelmatig te worden vergeleken met de werkelijk gemaakte kosten en zo nodig bijgesteld. Voor zover de voorzieningen als straten, plantsoenen en dergelijke niet aan een bepaald grondcomplex konden werden toegeschreven, maar een algemeen plaatselijk belang dienden, werden ze uit het grondbedrijf genomen. Gronden in de complexen die in erfpacht werden uitgegeven bleven daarentegen wel in het grondbedrijf. Voor het schatten van de waarde van gronden, opstallen, oogsten e.d. werd door de gemeenteraad een commissie van drie leden aangewezen. Per schatting diende een beredeneerd verslag te worden uitgebracht. * 
In oktober 1983 stuurden Gedeputeerde Staten van Gelderland de gemeenten in de provincie een circulaire, waarin zij stelden, dat veel gemeenten kampten met exploitatieproblemen en -tekorten bij bestemmingsplannen. De verslechterende economische situatie, in combinatie met het onregelmatig of te laat bijstellen van exploitatieopzetten, leidden tot hoog oplopende verliezen. Daarom gaven zij de gemeenten in overweging een nieuwe beheersverordening vast te stellen volgens een meegestuurd model. Het model werd, enigszins aangepast aan de lokale situatie, voorgelegd aan de commissie Financiën en vervolgens op 30 maart 1984 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 27 november 1984 werd op grond van de beheersverordening tevens een instructie voor de administrateur vastgesteld. * 
Nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenten, zoals die per 1 januari 1995 golden, maakten het mogelijk een integrale begroting en rekening voor de gemeente op te stellen. Het afzonderlijk beheren van het grondbedrijf werd daardoor overbodig. De aanwijzing als tak van dienst en de beheersverordening werden ingetrokken in de vergadering van de gemeenteraad van 15 december 1994. * 
1.2. Geschiedenis van het archief
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
1.4. Aanwijzingen voor de gebruiker
1.5. Literatuurverwijzing
Kenmerken
Datering:
1958 - 1994
Plaats:
Kesteren
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1958 - 1994
Omvang in meters:
1,90
Openbaarheid:
onbeperkt
Toegangstitel:
P.G.J. Huismans, Inventaris van het archief van het Grondbedrijf van de gemeente Kesteren (1955) 1965-1994
Gemeente:
Neder-Betuwe
Locatie:
Kesteren
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS