Alle bestanden

Uw zoekacties: Archieven van de Vereniging tot behartiging van de belangen ...
x3228 Archief van de Stichting Zaltbommel - Derde Wereld, 1989 - 2001
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3228 Archief van de Stichting Zaltbommel - Derde Wereld, 1989 - 2001
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
2. Context
2.2. Institutionele geschiedenis
3228 Archief van de Stichting Zaltbommel - Derde Wereld, 1989 - 2001
Inleiding
2. Context
2.2.
Institutionele geschiedenis
De Nederlandse gemeenten begaven zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds vaker op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in het besef dat niet alleen de landelijke overheid, maar ook de lokale overheden een verantwoordelijkheid op dat gebied hadden. In 1988 werd in Zaltbommel door de gemeente voor de bevolking een informatieavond georganiseerd waarop werd aangekondigd dat de gemeente een post ontwikkelingssamenwerking in haar begroting wilde opnemen en een project in de Derde Wereld zocht om aan bij te dragen. Als uitvloeisel van die avond ging een werkgroep uit de bevolking aan de slag om deze gedachte verder uit te werken.

Dat leidde in 1989 tot de oprichting van de "Stichting Zaltbommel - Derde Wereld". De statuten werden vastgelegd bij notariële akte van 3 augustus 1989. De stichting stelde zich volgens die statuten ten doel: "het inzicht en de betrokkenheid van de Zaltbommelse bevolking ten aanzien van de Noord- Zuid problematiek te vergroten. Zij wil dit realiseren door culturele en materiële uitwisseling via een project in de Derde Wereld, zodanig dat dit bijdraagt tot respect en begrip voor elkaars cultuur en leefwijze en tot het welzijn van de lokale bevolking daar en hier."
Dat doel trachtte men te bereiken door adoptie van projecten in de Derde Wereld en de fondswerving daarvoor en door de organisatie van activiteiten op het gebied van voorlichting, bewustwording en educatie.
De gemeente Zaltbommel subsidieerde de stichting met een jaarlijkse financiële bijdrage van 1 gulden per inwoner en bleef altijd nauw betrokken bij het werk van de stichting, alhoewel er geen gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur zat.

Aanvankelijk bestond er naast het bestuur van de stichting een uitvoerende groep: de werkgroep ontwikkelingssamenwerking. Maar al snel werd de werkgroep opgeheven en sindsdien nam het bestuur ook de organisatie van de activiteiten op zich.

De stichting organiseerde tal van activiteiten om fondsen te werven en om aandacht te vragen voor de Derde Wereld en ontwikkelingssamenwerking. Zo verkocht de stichting soep tijdens het jaarlijkse St.-Maartensfeest op 11 november in de St.-Maartenskerk te Zaltbommel, was er een zogenaamde "muntjesactie", waarbij mensen werd gevraagd hun vakantiewisselgeld in te leveren, was er een verkoopactie van broodjes, werden collectes gehouden en sponsors gezocht.
Het geld ging via de NOVIB (oorspronkelijk een afkorting van Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, later werd de naam Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking) meestal naar projecten in Lima in Peru, vaak projecten ter plaatse van Pater Brinkhof. Daarnaast zette de stichting zich ook in voor ander projecten, onder andere een rijstproject in Thailand van de organisatie Fair Trade.

In de bestuursvergadering van 25 september 2001 werd definitief besloten on de Stichting Zaltbommel - Derde Wereld op te heffen. Als reden werd aangevoerd dat het bestuur van mening was dat er in de gemeente Zaltbommel geen draagvlak meer bestond voor haar doelstelling, hetgeen tot uiting kwam in de langdurig openstaande vacatures in het bestuur en het steeds moeizamer vinden van vrijwilligers om acties te organiseren. Het batig saldo werd ter beschikking gesteld aan de NOVIB.
Inventaris
Kenmerken
Subtitel:
De stichting hield zich bezig met voorlichting en de realisatie van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Datering:
1989 - 2001
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1989 - 2001
Omvang in meters:
0,25
Openbaarheid:
Het archief is geheel openbaar
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS