Archieven

 

Uw zoekacties: Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, 1431 - 1811
0008 Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, 1431 - 1811
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
9. Bijlagen bij de inleiding
9.1. Literatuurlijst
0008 Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, 1431 - 1811
Inleiding
9. Bijlagen bij de inleiding
9.1.
Literatuurlijst
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Cambier van Nooten, N.F., Gebed van de vierschaar te Tiel, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 54 (1954) p.264 (Tekst op een 17e-eeuws bord in de raadzaal).
Dispositie by Testament en Uyterste-Wille in de Stadt en Schependom van Thiel en den Gerichte van Sandwyck (goedgekeurd bij landschapsresolutie van 8 juni 1699), in: W. van Loon (ed.), Groot Geldersch Placaatboek, deel II, Nijmegen 1703, kolom 650-654.
Driessen, H.L., Inventaris van het oud-archief der gemeente Tiel, Den Haag 1928.
Dijk, B.M. van, In Tiel begon het nieuwe jaar al met Kerst!. Het gebruik van de kerststijl in Tiel tot 1562 en Zandwijk tot 1570, in: De Drie Steden, jrg. 32 (2011), nr. 1, p.24-26.
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Lennep, M.J. van, Tiels privaat- en strafrecht voor de codificatie van 1659, in: Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel 12 (1960), p. 59-122.
Lennep, M.J. van, Nalezingen op de buurspraken van Zandwijk, in: Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel 12 (1960), p. 123-126.
Man, J.P. de, Morgengaven te Tiel, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 40 (1922) kol. 331-340.
Man, J.P. de, Regeeringslijsten der stad Tiel, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, jrg. 1 (1947), p.1-27 (lijsten 1277-1491), jrg. 2 (1948), p.1-37 (lijsten 1492-1549), jrg. 3 (1949), p.1-20 (lijsten 1550-1575), jrg. 4 (1950), p.1-19 (lijsten 1576-1594 ), jrg. 5 (1951), p.33-80 (lijsten 1595-1659).en jrg. 6 (1952), p.66-110 (lijsten 1660-1795).
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Müter, H., Het ontstaan van de stad Tiel, in: Bijdragen voor de geschiedenis van der Nederlanden, deel 9 (1955), p.161-189.
Ordonnantie op d'apellen ende klaringen van Tiel ende Zandwyk (d.d. 21 december 1609), in: W. van Loon (ed.), Groot Geldersch Placaatboek, deel II, Nijmegen 1703, kolom 121-124.
Ordonnantie op de prothocollen van Tiel en Santwyck (goedgekeurd door het Hof van Gelderland bij besluit van 15 mei 1684), in: W. van Loon (ed.), Groot Geldersch Placaatboek, deel II, Nijmegen 1703, kolom 541-542.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Rechten coustuymen ende gewoonten der stadt Tyel, Tiel 1660.
Rink, E.D., Beschrijving der stad Tiel, Tiel 1836.
Smit, E.J.Th.A.M.A., De dubbelnederzetting Tiel-Zandwijk, Tiel 2007. Publicatie in pdf-formaat: https://www.oudheidkamer-tiel.nl/docs/tiel-zandwijk.pdf
Smit, E.J.Th.A.M.A. en H.J. Kers, De geschiedenis van Tiel, Tiel 2001.
Tweede deel van de stadt-rechten van Tyel behelsende de maniere van procederen ende rechtsvorderinghen, Tiel 1659.
Veen, J.S. van, Keuren en buurspraken van Tiel en Sandwijk, in: Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oud- vaderlandsche recht, deel 5 (1908), p. 333-367.
Veen, J.S. van, Rechtsbronnen der stad Tiel (Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, tweede reeks, no. 3), 's-Gravenhage 1901.
Verkerk, C.L., De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem, in: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (Broncommentaren, deel 4), Den Haag 2001, p.21-52.
Kenmerken
Datering:
1431 - 1811
Plaats:
Tiel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1431 - 1811
Omvang in meters:
70,50
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Gemeente:
Tiel
Locatie:
Tiel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS