Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Oud-Katholieke parochie te Culemborg met oude...
0831 Archief van de Oud-Katholieke parochie te Culemborg met oude boedelfondsen Buytendijck en Blokhoven, 1555 - 1971
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij mijn intreden als pastoor te Culenborg (15 oktober 1945) vond ik een groot aantal archiefstukken en andere voor de geschiedenis der gemeente belangrijke bescheiden in een ongeordende en verwaarloosde toestand op zolder in enige oude kasten. Blijkbaar waren de stukken bij de jaarlijkse schoonmaak van de pastoriezolder door elkaar geraakt, welke wanorde met ieder jaar groter werd. In verband met het historische belang der stukken heb ik in de winter 1945-1946 enige orde in de chaos gebracht en de stukken systematisch gerangschikt en gecatalogiseerd. Ten gebruike van mijn opvolgers leek het mij gewenst, behalve een catalogisering der stukken tevens hun korte inhoud weer te geven, hetgeen het zoeken van een stuk belangrijk vergemakkelijken zal. Vooral de stukken, het landbezit der kerk betreffende, werden uitvoerig beschreven. Het huizenbezit kon aanmerkelijk korter worden behandeld, aangezien de gemeente deze woningen sedert lang had verkocht en er dus geen direct belang meer bij nauwkeuriger omschrijving bestond. Voorzover nodig werd gebruik gemaakt van de (onvolledige) catalogus van de heer J. Bruggeman, die echter na zijn spoedig vertrek uit de gemeente, het werk niet kon voltooien. De stukken zijn opgeborgen in dozen, en onderverdeeld in verschillende mappen en hebben alle een eigen nummering, alsmede vermelding van doos en map waarin zij thuis behoren, zodat het uitnemen en weer opbergen geen moeilijkheden behoeft te ondervinden en elk stuk zijn vaste plaats in het geheel inneemt. Voor de indeling van het archief raadplege men de inhoudsopgave.
Culenborg September 1946,
B.A. van Kleef, pastor
1.1. Verantwoording van deze (tweede) uitgave

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbekend
Omvang in meters:
4,75
Toegangstitel:
Voorlopige inventaris van het archief der Oud-Katholieke Gemeente Culemborg, Kleef (19B. van 46), P. Huismans, H. Merkelbach, 1994-2004