Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel : bouwvergunningen ...
1667 Archief van het gemeentebestuur van Tiel : bouwvergunningen digitale bestanden, 1946-2013
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Identificatie
Referentie(s): NL-TlRAR_1667
Titel: Archief van gemeente Tiel: bouwvergunningen 1946-2013
Datering: 1946-2013
Beschrijvingsniveau: Archiefinventaris
Omvang en medium van de beschrijvingseenheid: digitaal archief met 118789 documenten.
2. Context
2.1. Naam van de archiefvormer
Gemeentebestuur van Tiel
2.2. Institutionele geschiedenis
De gemeente Tiel
2.3. Geschiedenis van het archief
Het bouwvergunningenarchief van de gemeente Tiel over 1946-2013 is tussen 2001 en 2013 in verschillende fasen gedigitaliseerd. In 2001 is het gemeentelijk project digitalisering bouwvergunningen begonnen. De digitalisering van de bouwvergunningen had tot doel om deze beschikbaar te maken voor de gebruikers, niet de digitale vervanging van de papieren archiefbescheiden (in archivistische zin). Een vervangingsbesluit is destijds dan ook niet genomen.
In 2017 is abusievelijk besloten tot vernietiging van de papieren originelen van deze bouwdossiers. Ten gevolge daarvan is in 2018 besloten om de digitale kopieën te beschouwen als origineel archiefmateriaal en ter veiligstelling over te brengen naar het e-depot van het RAR.
In de digitaliseringsperiode is er geen stuksgewijze kwaliteitscontrole toegepast op de compleetheid en kwaliteit van de scans. Hierdoor kan het voorkomen dat stukken slecht leesbaar of onvolledig blijken te zijn.
2.4. Verwerving
Door overbrenging in 2019.
3. Inhoud en structuur
3.1. Bereik en inhoud
Het bouwdossierarchief is onderverdeeld in diverse series met bouw- en sloopvergunningen waarvan de dossierregistraties beginnen met de hieronder vermelde lettercombinaties. De betekenis van de codes is niet allemaal meer te achterhalen.
BL - 1934 t/m 1997 (aangemaakt in 2005)
FiB - 2 vergunningen uit 2003 (aangemaakt in 2007)
LB - kleine serie uit 2003 (aangemaakt in 2005)
PP - 2002 t/m 2007 (aangemaakt in 2007)
PP - 2007 t/m 2010 (aangemaakt in 2010)
RB - 2003 (aangemaakt in 2005
SL - Sloopvergunningen 1993 t/m 2010 (aangemaakt in 2007)
SM - Sloopvergunningen SM 2002 t/m 2010 (aangemaakt in 2007 en 2010)
VG - 1909 t/m 2013 (aangemaakt in 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2013)
VV - betreft een drietal vergunningen (aangemaakt in 2007)
Alle bouwvergunningen met een datum vóór 1946 zijn opgenomen in toegang 0007, gemeentebestuur Tiel (1852-1946).
3.2. Selectie
De hier aanwezige digitale bouwdossiers zijn van oorsprong kopieën van papieren exemplaren. Deze papieren bouwdossiers zijn abusievelijk vernietigd. Op het digitale bestand heeft geen selectie plaatsgevonden.
3.3. Ordening
Er is gebruik gemaakt van een chronologische ordening van de bouwdossiers, onderverdeeld per gehanteerde codering.
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
4.1. Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is beperkt openbaar. De dossiers zijn op de studiezaal te raadplegen of door middel van een informatieverzoek aan een RAR-medewerker.
4.2. Voorwaarden voor reproductie
Van de openbare stukken mogen reproducties worden gemaakt. Hiervoor gelden de regels zoals deze worden gehanteerd op de studiezaal van het Regionaal archief Rivierenland.
4.3. Taal
Nederlands.
4.4. Bestandskenmerken
Bestandsformaten: pdf (multipage).
4.5. Toegangen
Alleen deze toegang.
5. Verwant materiaal
5.1. Bestaan en bewaarplaats van originelen
Regionaal Archief Rivierenland.
5.2. Bestaan en bewaarplaats van kopieën
Van het archief zijn kopieën beschikbaar bij de Omgevingsdienst Rivierenland en bij de gemeente Tiel (in de applicatie Open Wave).
5.3. Verwante beschrijvingseenheden
Zie voor Tielse bouwvergunningen van voor 1946 toegang 0007 (Gemeentebestuur Tiel, 1852-1946) en toegang 0049 (Gemeentebestuur Wadenoijen, 1811-1956). Zie voor bouwvergunningen van Kerk Avezaath (Tiel) en Kapel Avezaath ook toegang 0700 (Gemeentebestuur Zoelen, 1811-1945) en toegang 0915 (Gemeentebestuur Zoelen, 1946-1977).
5.4. Publicaties
Niet aanwezig.
6. Aantekeningen
Geen.
7. Beschrijvingsbeheer
7.1. Verantwoording
De inventaris is in 2019 gemaakt bij het importeren van het digitaal archief via MAIS Ingest in MAIS-Flexis en vervolgens als toegang bewerkt in 2021.
7.2. Regels of afspraken
Deze beschrijving is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van de internationale standaard voor het beschrijven van archieven, de International Standard for Archival Discription (General) (ISAD(G)), uit 2004.
7.3. Datering van de beschrijvingen
De inventaris is opgesteld in 2019 en gepubliceerd in 2021.
8. Bijlagen bij de inleiding
Geen.
Inventaris

Kenmerken

Status toegang:
Eenvoudige toegang / plaatsingslijst
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
beperkt
Omvang in meters:
0,60