Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van de parochie St. Martinus Zaltbommel, 1663 - 20...
3022 Archieven van de parochie St. Martinus Zaltbommel, 1663 - 2003 (2006, 2012)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Beknopte geschiedenis van de statie en de parochie 1)
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Bij de aanvulling (1999)
4. Bij de aanvulling (2004-2005)
5. Bij de aanvulling (2007)
6. Bij de aanvulling (2015)
7. Bij de aanvulling (2016)
Noten
1. Zie literatuurlijst.
2. Oud-archief stad Zaltbommel, inventarisnummer 3020/149: Lijsten van personen die huizen binnen de stad in eigendom hebben (tweede helft 17e eeuw).
3. Provinciaal archief Minderbroeders Utrecht: Labores exantlati et fructus collecti a RR. PP. Minoribus Recollectis Ordinis sancti Francisci provinciae Inferioris Germaniae in foederato Belgie annis 1648-1685. Vgl. Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, jrg. 8 (1880), blz. 459; en ook inventarisnummer 3022/368 van deze inventaris.
4. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, deel V, blz. 979. Zie ook de Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, deel V (1953), blz. 279.
5, Zie inventarisnummer 3022/89: de kroniek van het St. Antoniusgesticht, 1882-1900.
6. Zie inventarisnummer 3022/194.
7. Zie inventarisnummer 3022/261.
Literatuur
Hamers, P., Jong, H. de, Keser, H., e.a, Sint Martinus te Zaltbommel. Uitgave bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw in de Oliestraat. Zaltbommel, 1981
Heijer ofm., M., Rond de Sint Maarten. Lezing gehouden te Zaltbommel in 1949. in manuscript - 16 blz. in A4 - aanwezig in het provinciaal archief minderbroeders te Utrecht.
Heijer ofm., M., Pater Jan Ooms, stichter van de franciscaanse ‘missie’in de Bommelerwaard. 1951. In: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der minderbroeders in de Nederlanden, deel III, blz. 9-24.
Heijer ofm., M., Franciscaanse Missie en Zielzorg in de Bommelerwaard, 1651-1951. in manuscript - 42 blz. in A4- uit het jaar 1960 aanwezig in het provinciaal archief minderbroeders te Utrecht.
Keser, H., Historische flitsen van de St. Martinusparochie te Zaltbommel. Acht eeuwen katholicisme en drie eeuwen franciscaanse zielzorg in Zaltbommel. ’s-Hertogenbosch, 1962.
N.N., Jaarverslagen van de parochie betreffende zielzorg, verbouwingen, aanschaffingen, godsdienstige verenigingen, e.d. In: Jaarverslagen van de provincie der Nederlandse Minderbroeders, 1913-1937.
N.N., Zaltbommel - Vernieuwde kerk in gebruik genomen. In: Neerlandia Seraphica (intern tijdschrift van de Nederlandse minderbroedersprovincie), jrg. 13 (1939) blz. 349-353.
Inventaris

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Omvang in meters:
6