Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Tuinbouwvereniging Zuilichem, 1941 - 1989
3119 Archief van de Tuinbouwvereniging Zuilichem, 1941 - 1989
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
De Tuinbouwvereniging Zuilichem (ook wel Tuindersvereniging Zuilichem of Vereniging ter behartiging van de Tuinbouwbelangen in Zuilichem) werd opgericht op 15 januari 1941 met als doel de belangen van de leden te behartigen, onder andere door het gezamenlijk aankopen van tuinbouwgereedschap, zaad en pootaardappelen. Reeds in 1939 bestonden er plannen om te komen tot oprichting van een tuinbouwvereniging, maar die gingen niet door omdat een van de initiatiefnemers, P.J. van den Bogerd, zijn militaire dienstplicht moest vervullen en in 1940 kon het geen doorgang vinden vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De oprichtingsvergadering werd bij Van den Bogerd thuis gehouden, omdat voor een vergadering in een openbaar lokaal vergunning van de Duitse autoriteiten nodig was.
De statuten werden vastgesteld in de vergadering van 25 april 1941. Het eerste bestuur bestond uit: P.J. van den Bogerd (voorzitter), H. Westerlaken (secretaris) en J. Westerlaken (penningmeester).
Tijdens de jaren vijftig waren er naar schatting ongeveer 50 à 60 leden. In de jaren zestig en zeventig nam de belangstelling van de tuinders voor de vereniging af.
De laatste algemene ledenvergadering werd gehouden op 15 februari 1989. De laatst genotuleerde vergadering bleek toen in 1974 gehouden te zijn!. De vergadering besloot de vereniging te ontbinden. Het nog materiaal dat de vereniging nog in eigendom had werd verkocht onder de aanwezige leden. Het totale geldbedrag wat daarna in kas was (¦ 1110,-), werd geschonken aan de Stichting Hulpactie 'Woord en Daad'.
Het archiefje -1 doos- werd via de laatste secretaris, de heer L. van Maaren, in januari 1990 geschonken aan de gemeente Brakel. Ten aanzien van de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld.
J.J.A. Buylinckx.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
0,12
Categorie: