Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Vereniging Coöperatieve Pootaardappelbewaarpl...
3120 Archief van de Vereniging Coöperatieve Pootaardappelbewaarplaats Zuilichem W.A., 1946 - 1989
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Tijdens de vergadering op 15 februari 1946 waarin de 'Veilingsvereniging Zuilichem en Omstreken' werd opgeheven werd tevens de eerste aanzet gegeven om te komen tot een coöperatieve vereniging tot exploitatie van een pootaardappelbewaarplaats. Zuilichem kende in die tijd veel zelfstandige kleine aardappelboeren, die niet over een goede poterbewaarplaats beschikten. Op 10 mei 1946 werd onder grote belangstelling de oprichtingsvergadering belegd.
De officiële statuten van de vereniging 'Coöperatieve Pootaardappelbewaarplaats Zuilichem W.A.' dateren van op 6 juni 1946. Als doelstelling van de vereniging wordt daarin genoemd het bevorderen van de aardappelteelt en het verbeteren van de kwaliteit, onder andere door het exploiteren van een bewaarplaats. Als leden zouden worden toegelaten inwoners van Zuilichem, Aalst, Poederoijen, Nederhemert en Nieuwaal. Het eerste bestuur bestond uit: C. van Vught (voorzitter), J. Westerlaken (secretaris), P. J. van den Bogerd (penningmeester), C. Groeneveld, C.A. van Veen, L. Dingemans en H. Westerlaken. Als startkapitaal diende het batig saldo van de genoemde Veilingsvereniging.
Het eerste doel van de vereniging was uiteraard de bouw van een bewaarplaats. Daartoe werd een stuk grond gekocht op de Vorn aan de Uilkersteeg in Zuilichem. De financiering en bouw hadden heel wat voeten in aarde, maar eind 1950 kon toch de opening plaats vinden van een van de modernste pootaardappelbewaarplaatsen in Nederland van dat moment.
In 1951 waren er reeds 110 leden en werden er in de bewaarplaats 62250 kilo poters opgeslagen, waarvan 9000 kilo van buiten de gemeente. In 1962 waren er nog 99 leden en werden in de bewaarplaats 36910 kilo poters voor leden opgeslagen en 23650 kilo voor de Coöperatieve Telersvereniging te Kerkwijk. Langzaam maar zeker kwam er minder behoefte aan de bewaarplaats. Veel leden schakelden van de aardappelteelt over op andere produkten. De exploitatie van de bewaarplaats werd een probleem. Door pootaardappelen van niet-leden van buiten Zuilichem aan te trekken kon men nog een tijdlang het hoofd boven water houden. Toen dat ook steeds minder werd en er geen mogelijkheden meer waren om de bewaarplaats zonder verlies te laten draaien, werd in de ledenvergadering van 30 mei 1989 besloten de coöperatie op te heffen. De bezittingen werden verkocht en de opbrengst verdeeld onder de leden.
Het archiefje -2 dozen- werd via de laatste secretaris, de heer L. van Maaren, in januari 1990 geschonken aan de gemeente Brakel en werd onder het beheer gesteld van het Streekarchief Bommelerwaard (toen nog Streekarchivariaat Bommelerwaard). De kasbescheiden zijn na overleg met de schenker vernietigd.
Ten aanzien van de openbaarheid van de stukken zijn geen beperkingen gesteld.
J.J.A. Buylinckx, Zaltbommel 1990

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
0,87