Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Hervormde gemeente Gameren, 1633 - 1994
3287 Archief van de Hervormde gemeente Gameren, 1633 - 1994
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De archieven zijn in 2009 door de Hervormde Gemeente Gameren in bewaring gegeven aan het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel. Daar bleek dat met name de stukken die in pakpapier waren verpakt waren aangetast door schimmel. Die stukken zijn schoongemaakt met een speciale stofzuiger en behandeld met Sumabak.
In de Collectie De Hoop (archiefblok 3104) bevonden zich stukken die tot de archieven van de Hervormde Gemeente behoorden. Ze zijn overgebracht naar dit archief en ook beschreven in deze inventaris. Aangezien de nummers uit de voorlopige inventaris van de Collectie De Hoop al gebruikt zijn in diverse publicaties is als bijlage bij deze inleiding een concordans opgenomen tussen de oude nummering en de nieuwe nummering in deze inventaris.
Het Archief van de Geërfdenorganisatie (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Gameren 1623-1838 (archiefblok 3075) bevat ook stukken met betrekking tot kerkelijke zaken. Vooral de omvangrijke serie kerkrekeningen met bijlagen is van groot belang. De serie sluit grotendeels naadloos aan op de serie kerkrekeningen met bijlagen die in deze archieven van de Hervormde Gemeente zijn opgenomen. Een duidelijk teken dat er, zeker vóór 1810 geen duidelijk onderscheid is te maken tussen dorpszaken, waterstaatszaken , armenzaken en kerkelijke aangelegenheden.
De omvang van het archief na bewerking is 8,12 strekkende meter. Vier strekkende meter, voornamelijk bestaande uit bijlagen bij jaarrekeningen van de kerkvoogdij en de diaconie van ná 1945, zijn voor vernietiging voorgedragen.
Voor raadpleging van stukken die jonger dan 50 jaar is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Gameren. Toestemming kan worden geweigerd of er kunnen voorwaarden aan worden verbonden. De overige stukken zijn openbaar.
J. Buylinckx, december 2009.
Bijlagen Inleiding
Bijlage 1: Lijst van predikanten 1642 - 1917
De gegevens voor deze lijst zijn ontleend aan: F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, 2 delen, Dordrecht 1996. Aanvullingen en gegevens vanaf 1817 tot 1913 zijn ontleend aan een niet gepubliceerd typescript van J. Groenendijk, getiteld ‘Predikanten Bommelerwaard (en directe omgeving), Gameren z.jr. (aanwezig in biblitoheek Streekarchief Bommelerwaard). Daarnaast zijn enkele gegevens afkomstig uit de bevolkingsregisters van de gemeente Gameren.
1642 - 1648 Abraham Huysinghius
1650 - 1673 Michael Spranger
1673 - 1679 Wemmarus Wiselius
1680 - 1682 Isaac Husingius
1683 - 1684 Henricus Schaardenburg
1684 - 1685 Johannes Heinsius
1686 - 1690 Salomon van der Werff
1690 - 1707 Cornelis van Niel
1708 - 1714 Paulus Adrianus van Rijswijck
1715 - 1718 Johannes Marcus Laats
1718 - 1737 Petrus de Roy
1743 - 1770 Wilhelmus Graadt
1771 - 1781 Jacobus Philippus Woltherus Schultz
1784 - 1794 Hermanus Henricus Thooft
1794 - 1821 Christiaan Heystek*
1822 - 1839 Willem Jacob Crol
1839 - 1884 Christiaan le Roy
1886 - 1888 Johannis Henricus Martinus Gotfried Wolf
1891 - 1894 Arie Tap
1896 - 1899 Hendrik Snel
1899 - 1901 Pieter Bokma
1902 - 1913 Arie Dekker
1913 - 1917 Abraham Jan Willem van Ingen
* Volgens het kerkarchief was Heystek al emeritus ten tijde van zijn overlijden te Gameren op 17-6-1821.
Bijlage 2: Kerkmeesters van Gameren 1657-1784
De lijst is ontleend aan de namen zoals ze voorkomen in de kerkrekeningen die zijn opgenomen in het Archief van de Geërfdenorganisatie (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Gameren 1623- 838 (archiefblok 3075). De lijst zou nog kunnen worden aangevuld met de namen van kerkmeesters die voorkomen in de kerkrekeningen in dit archief van de Hervormde Gemeente Gameren.
1657 Aryen Jansen Hedel en Hendrick Jansen
1680 Hendrick Jansen van Lendt en Geurt Willemse van Oever
1672 Roelof Aelberts Slegh en Cornelis Ronden
1675 Anthonie Mertens van de Wiel en Dirck Aelberts Slegh
1678 Dirck Otten van Hueckelom en Thonis Aryens van Lent
1680 Otto Jansen van Hueckelum en Cornelis Jansen van Kerkwijck
1681 Aernout van der Lynden en Gerit Willemse van Depen
1682 Jan Hendricksen Jager
1683 Dirck Aelberts Slegh en Wouter Cornelissen
1685 Gerit Dircksen Jager en Roelof Geritsen
1688 Geles Otten van Tuyl en Geridt Dircks van Hees
1690 Arien Pieterse van Lendt en Willem Dircksen van Andel
1691 Cornelis Jansen van de Luet en Otto Dircksen van Huekelom
1693 Jan Aelberts Slegh en Peter Petersen van de Wercken
1694 Geridt Dircksen Jager en Jan Cornelissen van Kerkwijck
1695 Jacop Jan Salomonsen en Willem van Andel
1696 Jan Hendrickse van Lenth en Jan Joosten van de Wercken
1698 Cornelis Jansen van de Luet en Peter Joosten Valckenburgh
1699 Nicolaes Keppel en Jan Albertsen Slegh
1700 Jan Joosten van de Wercken en Jan Jacobsen Bayensen
1701 Hendrick Cornelisse van Kerckwijck
1702 Arien Jansen Kool en David Abrahamsen Favia
1703 Jan Jansen van Kerckwijck Jr. en Dirck Jansen Slegh
1704 Jan Jansen van Kerckwijck en Peter Otten van Huekelum
1705 Geret Dircksen van Hees en Jan Jacobsen van de Wercken
1709 Jan Salomonsen en Dirck Aelberts Slegh
1711 Hendrick van Engelen en Jan Geritsen van Depen
1712 Gerit Jansen van Bruchem en JAn Otten van Hueckelum
1713 Nicolaes Keppel en Geurt Cornelissen van de Lust
1714 Peter Petersen van de Wercken en Dirck Geritsen van Hees
1715 Jan Cornelissen de Geus en Otto Arisen van Hueckelum
1716 Jacob Jan Salomonsen en David Abrahamse Favia
1717 Ot Dercksen van Hueckelum en Peter Petersen van de Wercken
1718 Arien Janse Cool en Dirck Janse Slegh
1719 Hendrick Goevertsen van Roosmalen en Jan Dirckse van Kerckwijck
1720 Peter Peterse van de Wercken en Jan Willemse de Gues
1721 Hendrick van Engelen en Arien Jacobs
1722 Jan Jansen van Kerckwijck en Aelbert Cornelisse de Gues
1723 Peter Otten van Hueckelum en Dirck Gertsen van Hees
1724 Jielis de Geus en Cornelis de Swart
1725 Hendrik Roelofse de Geus en Herman Timmer
1726 Jan Janse van Kerkwijck en Dirck Janse Slegh
1727 Jan Gijsbertse de Swart en Evert van Ballegoeyen
1728 Cornelis de Swart en Joest Peterse van Valckenburg
1729 Peter Peterse van de Werken Jr. en Jasper van Bruchem
1730 Claes van Hemert en Jan Otten van Hueckelum
1731 Toenis Petersen van de Wercken en Kornelis van Heemert
1732 Beerent van Bruchem en Gijsbert van de Wercken
1733 Hendrick de Gues en Jacob Bayensen
1734 Johannes van de werken en Tunis Peterse van de Werken
1736 Jillis de Geus en Johannes van Bruchem
1737 Jacob Bayensen en Peter van de Wercken
1739 Dirck Gertsen van Hees en Jielis de Geus
1741 Johannes van Bruchem en Hendrik de Geus
1743 Gijsbert van de Wercken en Berent van Bruchem
1746 Otto van Heukelom en ...
1749 Jacob van hees en Jan de Guys
1760 Jan van Hees en Gijsbert van Raveswaey
1784 Peter Gijsbert van de Werken en Roelof de Geus
Bijlage 3: Concordans van stukken die uit de Collectie De Hoop zijn overgebracht naar dit archief.
De eerste kolom bevat de nummers uit de voorlopige inventaris van de Collectie De Hoop en de tweede kolom de nummers van deze inventaris.
3104/177 -> 3287/558
3104/178 -> 3287/559
3104/179 -> 3287/560
3104/180 -> 3287/561
3104/181 -> 3287/562
3104/182 -> 3287/563
3104/183 -> 3287/564
3104/184 -> 3287/565
3104/185 -> 3287/566
3104/186 -> 3287/567
3104/187 -> 3287/568
3104/188 -> 3287/569
3104/189 -> 3287/570
3104/190 -> 3287/578
3104/191 -> 3287/579
3104/192 -> 3287/580
3104/193 -> 3287/581
3104/194 -> 3287/582
3104/195 -> 3287/583
3104/196 -> 3287/584
3104/197 -> 3287/585
3104/198 -> 3287/586
3104/199 -> 3287/587
3104/200 -> 3287/588
3104/201 -> 3287/589
3104/202 -> 3287/590
3104/203 -> 3287/591
3104/204 -> 3287/592
3104/205 -> 3287/593
3104/206 -> 3287/594
3104/207 -> 3287/595
3104/208 -> 3287/596
3104/209 -> 3287/597
3104/210 -> 3287/598
3104/211 -> 3287/599
3104/212 -> 3287/600
3104/213 -> 3287/601
3104/214 -> 3287/602
3104/215 -> 3287/603
3104/216 -> 3287/604
3104/217 -> 3287/605
3104/218 -> 3287/606
3104/219 -> 3287/607
3104/220 -> 3287/608
3104/221 -> 3287/609
3104/222 -> 3287/610
3104/223 -> 3287/611
3104/224 -> 3287/612
3104/225 -> 3287/613
3104/226 -> 3287/614
3104/227 -> 3287/615
3104/228 -> 3287/616
3104/229 -> 3287/617
3104/230 -> 3287/618
3104/231 -> 3287/619
3104/232 -> 3287/620
3104/233 -> 3287/621
3104/234 -> 3287/572
3104/235 -> 3287/573
3104/236 -> 3287/574
3104/237 -> 3287/575
3104/238 -> 3287/576
3104/239 -> 3287/577
3104/292 -> 3287/556
3104/293 -> 3287/557
3104/305 (deels)* -> 3287/623
3104/305 (deels)* -> 3287/624
3104/321 -> opgenomen in 3287/214**
3104/358 -> 3287/571
* Een deel van 3104/305 is vooralsnog ook in de Collectie De Hoop gebleven omdat het geen kerkelijke, maar gemeentelijke stukken betreft.
** 3287/214 bestaat maar voor een klein deel uit stukken (bijlagen jaarrekening 1783) afkomstig uit 3104/321, de rest van de stukken was gewoon aanwezig in het kerkelijk archief.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
8,12