Auteursrecht

Op beeldmateriaal en andere 'oorspronkelijke' werken van letterkunde, wetenschap of kunst kunnen auteursrechten berusten. Auteursrechten berusten in eerste instantie veelal bij de auteur/maker (fotograaf), maar dat hoeft niet. Auteursrechten kunnen namelijk (gedeeltelijk) worden overgedragen, in dienstverband gemaakt zijn of vererven (tot 70 jaar na het overlijden van de maker). Is een werk in dienstverband vervaardigd dan berust het auteursrecht bij de werkgever.

Het auteursrecht staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze aandacht voor auteursrecht heeft alles te maken met de toegenomen digitale mogelijkheden tot vermenigvuldiging en publicatie van werken. Erfgoedinstellingen willen en onderzoekers vragen om digitale ontsluiting van collecties via internet. Collecties tonen op internet is echter ook een vorm van publiceren (openbaar maken) die in strijd kan zijn met de auteurswet als auteursrechtelijke zaken niet geregeld zijn.

Het RAR houdt uiteraard rekening met auteursrecht. Mocht je echter constateren dat wij zonder je toestemming als auteursrechthebbende beeldmateriaal online publiceren, neem dan alsjeblieft direct contact met ons op. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen omdat in niet in alle gevallen de maker van een afbeelding bekend is.

Het RAR bezit ook zelf auteursrechten van een aantal collecties die beheerd worden, waaronder die van de fotografen J. Bouwhuis, N.M.F. Lathouwers, Campagne, J. Dekker uit Hoogblokland en de kunstenaars Lies Veenhoven en Roelof Warrink. Het archief beheert ook afbeeldingen waarvan het de toestemming heeft gekregen om deze op de website te tonen. Daarvoor heeft het dan een licentie gekregen van de auteursrechthebbende.