Voorkant jaarverslag 2022 Regionaal Archief Rivierenland met als titel Bron

Bestuur en stukken

De samenwerking voor het beheer van de archieven van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel is een gemeenschappelijke regeling. Basis van de regeling is de uitvoering van de Archiefwet. Hierin is het beheer en de beschikbaarstelling van openbare archieven geregeld. Het RAR voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten en het Waterschap Rivierenland. De gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het archief. Bekijk hier de leden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Beeld- en Oordeelvormende Vergadering (BOV) van het RAR.

Op deze pagina vind je links naar alle documenten die het RAR actief openbaar moet maken onder de Wet Open overheid. Wil je een document over ons beleid of onze werkwijze inzien dat hier niet is gepubliceerd, dan kun je een Woo-verzoek bij ons indienen. Verder vind je hier publieksjaarverslagen en beleidsplannen.

jaarverslag en jaarrekening jaarverslag en jaarrekening 2022
  jaarverslag en jaarrekening 2021
  jaarverslag en jaarrekening 2020
  jaarverslag en jaarrekening 2019
begroting begroting 2024/meerjarenraming 2025-2027
  begroting 2023/meerjarenraming 2024-2026
  begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025
  begroting 2021/meerjarenraming 2022-2024
kaderbrief Kaderbrief 2024
  Kaderbrief 2023
mandaatregeling Mandaatregeling directeur 2017
  Mandaatregeling ter uitvoering van artikel 15
tweede en derde lid van de Archiefwet 1995
archiefverordening Archiefverordening Regionaal Archief Rivierenland
16 november 2017
besluit Besluit Informatiebeheer Regionaal Archief Rivierenland
27 oktober 2017
  Besluit Vervanging Archiefbescheiden
Regionaal Archief Rivierenland, 8 juni 2017
organisatiegegevens

Organisatie, missie en medewerkers
Instellingsbesluit

werkwijze

Financiële verordening