Bouw mee aan onze coronacollectie!

Het coronavirus heeft momenteel een enorme impact op de samenleving. Om latere generaties te laten zien hoe het is om te leven tijdens een pandemie, hebben we jouw hulp nodig. Heb je materialen die laten zien wat het effect van de coronacrisis is op het dagelijks leven in het Rivierengebied? Stuur ze ons toe!

Wat zoeken we?
In principe alles wat iets laat zien van de impact van het coronavirus op het gewone leven in het Rivierengebied. Denk aan materiaal over:

  • de impact van het coronavirus op het straatbeeld, persoonlijk en zakelijk leven, zoals verlaten winkelstraten, videovergaderingen, richtingaanwijzers, corona-verkeersborden, tekeningen op straat, beertjes in vensterbanken, bijeenkomsten op 1,5 meter afstand, ‘balkonfeestjes’,…;
  • coronamaatregelen in bijvoorbeeld winkels, bedrijven en verenigingsgebouwen;
  • corona-sfeeracties, zoals klappen voor de zorg, kunstacties en -manifestaties, steunbetuigingen die je als zorgmedewerker hebt gekregen,…;
  • hoe u en uw naaste omgeving zelf het coronavirus ervaart.

De vorm van het materiaal maakt niet uit, zowel fysiek als digitaal materiaal is welkom: foto’s, films, notulen, verslagen, dagboekfragmenten, whatsappwisselingen, krantenartikelen,…

Hoe lever je materiaal aan?
We ontvangen al het materiaal bij voorkeur via onderstaand aanleverformulier.

Heb je vragen over het aanleveren, bijvoorbeeld omdat je fysiek materiaal wilt aanleveren of iets wat we hierboven niet hebben genoemd of omdat het niet lukt om de materialen met het formulier aan te leveren? Neem dan contact met ons op via coronacollectie@rarivierenland.nl of 0344 612 230 en vraag naar iemand van het team Coronacollectie. Samen komen we er zeker uit.