Geldermalsen

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
In een oorkonde van 12 augustus 850 komt “Uberan Malsna” (Boven malsen) voor. Dit is het tegenwoordige Buurmalsen. Dit veronderstelt het bestaan van een Nedermalsen en daarmee lijkt het dat de plaats in 850 bestond. Over de betekenis van ‘Malsen’ is geen eenduidige uitleg. Het zou een verbastering kunnen zijn van 'Mark', 'Marts' of 'Merse' kunnen zijn, wat grensland of grensstreek, maar ook moeras betekent. De ligging aan de Linge pleit wellicht voor de uitleg van grensstreek. Geldermalsen komen we in vroegere tijden onder meer tegen als Burchmalsen, ’s-Hertogenmalsen, Gelremalsen en Geldermalssum.
De uitleg van ‘Gelder’ en ‘Buur’ is wat eenvoudiger. Geldermalsen is het gedeelte van Malsen dat tot het grondgebied van de Hertog van Gelre behoorde en Buurmalsen is gedeelte van Malsen dat onderdeel was van het graafschap Buren.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 2018    gemeente Geldermalsen
2019 - heden   gemeente West Betuwe