Heerewaarden

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudst bekende vermelding van Heerewaarden is in een oorkonde van keizer Otto III. Deze schonk hierin Heerewaarden, toen Heriuurda genaamd, aan bisschop Notker van Luik. De oorkonde dateert van 997, maar de passage over Heerewaarden zou een latere toevoeging betreffen, van rond het jaar 1000.

De naam is wel verklaard vanuit de gedachte dat Heerewaarden al lang, ook vóór de bouw van de forten De Voorn en Sint Andries, een militaire betekenis had. Het naamsdeel 'Heere' zou dan afgeleid zijn van het Germaanse ‘Harja’, wat leger betekent en ‘waarden’ zou afkomen van 'wardo', dat uitkijkpost betekent. Meer waarschijnlijk is echter de verklaring dat het gewoon een ‘waard’ betreft, een gebied tussen rivieren.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Heerewaarden

1811 - 1817    gemeente Heerewaarden
1818 - 1820    gemeente Rossum
1821 - 1998    gemeente Heerewaarden
1999 - heden    gemeente Maasdriel  

Gemeentewapen
Het wapen van de voormalige gemeente Heerewaarden, verleend bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1901, nummer 26: 'In azuur een op een grasgrond staande tufstenen kerk in natuurlijke kleur, uit het noorden gezien, bestaande uit een éénbeukig schip, met vier gotische ramen en een halfronde deur, waarboven een kleiner gotisch raam, in den noordmuur, en uit twee vierkante door spitse kappen gedekte torens aan de westzijde der kerk geplaatst, ieder toren voorzien van halfronde galmgaten, en overtopt door windwijzers in de gedaante van een haan, de linkertoren voorzien van een wijzerplaat en het dak der kerk van een kruisornament.' Zie ook : gemeentewapen op wikipedia.