Heesselt

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
De oudste vermelding van Heesselt dateert van 850. We komen het dorp dan tegen als Hesola, bij de schenking door bisschop Ludger van Utrecht van inkomsten van onder meer Heesselt aan de edelman Balderik. Deze edelman was door overdadige schenkingen aan kerken en kloosters arm geworden.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811                gemeente Est en Opijnen
1812 - 1977     gemeente Varik    
1978 - 2018     gemeente Neerijnen
2019 - heden    gemeente West Betuwe