Op de kaart

Wie, wat, waar?

In het menu-item 'Op de kaart' treft u drie modules aan die handig zijn bij onderzoek naar de rivierenlandse historie.

Als eerste treft u een overzicht aan van alle gemeenten en kernen (steden, dorpen en buurtschappen) in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland. U krijgt basis informatie over de gemeenten en de kernen binnen een gemeente. U kunt zoeken op kern of op huidige gemeente. Sinds 1810 zijn er diverse gemeentelijke herindelingen geweest in de streek. Per kern wordt aangegeven tot welke gemeente het behoorde.

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft aan regionale historische verenigingen in de streek de mogelijkheid geboden om zich te presenteren op de website. Ook kunnen de verenigingen hun activiteiten bekend maken en in een kalender plaatsen. Binnen het werkgebied van de verenigingen is er ook aandacht voor de belangrijkste historische musea. Een wegwijzer in historisch rivierenland.

De module Waterschapsorganisaties is gerealiseerd in samenwerking met het Waterschap Rivierenland en de archiefdiensten te Nijmegen, Gorinchem en Heusden. Het is een presentatie van de 474 rechtsvoorgangers van het huidige Waterschap Rivierenland, de stamboom als het ware, met voor zover dat mogelijk is directe links naar alle bewaard gebleven archieven. Deze module is in ontwikkeling en zal geleidelijk aan meer - historische -  informatie per organisatie gaan bevatten.