Open data

Archieftoegangen en nadere toegangen op genealogische bronnen (indexen) als open data

Het Regionaal Archief Rivierenland stelt op deze website archieftoegangen beschikbaar als open data. Het gaat dan om archieftoegangen van archieven van en over de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. Ditzelfde geldt voor nadere toegangen, indexen, op een groot aantal genealogische bronnen. Daaronder vallen alle (bewaarde) bevolkingsregisters van de genoemde gemeenten, alle DTB-registers van de Bommelerwaard en een groot aantal andere indexen. Zo geeft het RAR proactief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Wat is open data?
Voor overheden gaat het bij open data om overheidsinformatie die

  • openbaar is;
  • waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berusten;
  • is bekostigd uit publieke middelen;
  • is ontstaan door de uitvoering van een publieke taak;
  • gratis hergebruikt mag worden.

Open data zijn computerleesbaar en voldoen aan open standaarden, zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Zijn er voorwaarden verbonden aan open data?
Het RAR stelt open data beschikbaar onder een Creative Commons-licentie. Het gaat hierbij om licentie CC-BY-SA 4.0. Hierin staat:

- Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk. 

- GelijkDelen: als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Hoe kan ik open data downloaden?

Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaarden:

  • EAD voor archieftoegangen
  • A2A (Archive 2 All, een datamodel in OAI-MPH) voor nadere toegangen met persoonsgegevens

Op onze open data downloadpagina kun je de datasets downloaden.
Let op: er geldt een beperking van 100 datasets per minuut.

Hoe opent u Open Data bestanden in UTF-8-formaat met een editor?
De A2A-bestanden zijn gecodeerd als UTF-8-bestanden. Veel editors openen tekstbestanden niet standaard als UTF-8-gecodeerd. Als je (of je editor) dat niet goed doet, dan gaat het onder andere fout met de diakritische tekens in de bestanden. Wij adviseren daarom om een editor te gebruiken die met UTF-8 kan werken. Geef binnen die editor ook expliciet aan dat je een UTF-- bestand opent/gaat bewerken. In de populaire editor Notepad++ gaat dat bijvoorbeeld als volgt: