Tielerwaard

1838-1982

Het polderdistrict Tielerwaard is in 1838 ontstaan bij de inwerkingtreding van het provinciaal Rivierpolderreglement. Voor 1838 werden taken van het polderdistrict door een ambtsorganisatie (Ambt Tielerwaard), een afzonderlijke dijkstoel voor de stad Tiel en een dijkstoel voor de Tielerwaard uitgevoerd; organisaties die waren ingesteld in 1327.

Wapen

In keel drie palen van vair en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

Het wapen is een combinatie van rechts het wapen van de familie De Cocq, die in dit gebied veel bezittingen had. Bovendien heeft het geslacht sinds 1539 elf keer de taak van dijkgraaf uitgeoefend.

 

Bron: Heraldry of the World.