Slijkwell

Buurtschap bij Well

Herkomst naam
Het dorpje Well wordt al in 983 genoemd in een oorkonden van de abdij van Werden: Vualli. Well als plaatsnaam is een afgeleide van 'lo' wat staat voor een begroeiing op een oeverwal of het zou afgeleid zijn van het Germaanse Waljo wat put of bron betekent. Slijkwell zou kunnen duiden dat de grond in het buurtschap modderig en drassig van aard was.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1999   gemeente Ammerzoden
1999 - heden  gemeente Maasdriel