18 april 2018

Stadsrechten Culemborg 'ontcijferd'

Transcriptie beschikbaar van stadscharter uit 1318

Dit jaar organiseert de gemeente Culemborg allerlei festiviteiten en activiteiten in het kader van 700 jaar stad Culemborg (meer informatie op de website Culemborg 700). Op 6 december 1318 verleende Jan van Beusichem stadsrechten aan de 'poorters' van Culemborg. De originele akte en een bevestiging van de rechten uit 1416 berusten in het stadsarchief van Culemborg. En dat wordt bewaard bij het Regionaal Archief Rivierenland.

Vrijwilligster Annemarie Heevel heeft de akten getranscribeerd, ontcijferd of beter 'ontletterd' naar modern schrift.

Ontdek het begin van de stad Culemborg. U kunt de tekst van beide akten op perkament lezen op onze website en tegelijk de middeleeuwse zegels bewonderen die er nog aan hangen.