Tiel

Stad behorende tot de gemeente Tiel

Herkomst naam
De oudste vermelding dateert uit ca. 850 in een oorkonde uit de 12e eeuw. In een oorkonde uit dezelfde periode wordt Theole vermeld, maar het is niet zeker of daarmee het huidige Tiel wordt bedoeld. Theole is de verlatiniseerde naam. Een gegarandeerd juiste verklaring voor de naam, is vooralsnog niet met zekerheid bekend. Wel wordt vaak verwezen naar het oud Nederlandse woord 'tijl', dat rij of een rij huizen betekent. Het ligt meer voor de hand dat de naam is afgeleid van het latijnse woord 'teloneum', dat gebruikt werd voor het aanduiden van een (stenen) burcht. In het geval van Tiel zou het dan gebruikt kunnen zijn voor het inmiddels reeds eeuwen geleden verdwenen keizerlijk tolhuis.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - heden gemeente Tiel