Velddriel

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De eerste vermelding van het dorp als "Driela' stamt uit het begin van de negende eeuw. De plaats komt dan voor in een oorkonde waarin verschillende schenkingen door Franken aan de abdij van Lorsch genoemd worden. In een oorkonde uit 815 komt het merendeel van deze plaatsen ook voor.  Ene Alfger schenkt dan bezittingen aan dezelfde abdij. De twee oorkonden betreffen verschillende rechten, maar gaan hoogstwaarschijnlijk over dezelfde bezittingen. In een oorkonde uit de dertiende eeuw wordt 'Veltdrile' genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat Velddriel het wereldlijk centrum en Kerkdriel het kerkelijk centrum was. Vanaf het midden van de elfde eeuw had Kerkdriel een parochiekerk voor beide dorpen.

Voor de naam worden verschillende verklaringen gegeven. De eerste is dat de naam 'Driel' bestaat uit twee woorden 'drie' en 'lo'. Het eerste naamdeel zou verwijzen naar de drie woonkernen (Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel) en het tweede deel van de naam naar een loofbos. De tweede naamsverklaring is dat Driel 'driesprong' betekent. Dit zou dan slaan op een aftakking van de Maas in Velddriel.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Velddriel

1810 - 1999    gemeente Driel, vanaf1944 naamswijziging: gemeente Maasdriel
2000 - heden    gemeente Maasdriel