Wellseind

Dorp bij Well / Nederhemert

Herkomst naam
De oudst bekende schriftelijke vermelding van Well dateert van omstreeks 983. De plaats komt dan voor in een oorkonde waarin inkomsten van de abdij van Werden worden genoemd. Hieronder ook inkomsten uit een goed te Well, in deze oorkonde ‘Vualli’ genaamd. De plaatsnaam komt daarna in bronnen voor als ‘Welle’ en ‘Well’. Er bestaan twee verklaringen voor de naam. De eerste is dat de naam Well van het Germaanse ‘waljo’ is afgeleid. De betekenis daarvan is bron of put. De tweede verklaring is dat Well te herleiden is op een vorm van –lo dat begroeiing van loofbos op een oeverwal betekent. De naam Wellseind zou kunnen duiden als einde van het grondgebied van het dorp.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1999  gemeente Ammerzoden
1999 - heden gemeente Maasdriel