Zandwijk

Dorp behorende tot de gemeente Tiel

Herkomst naam
Werd vanouds in één adem met Tiel genoemd, al vormde het tot 1798 een zelfstandig gerecht. Sindsdien behoort Zandwijk tot de gemeente Tiel. De oudste vermelding komt voor in het jaar 850. In 1798 werd het gebied door aankoop bij het grondgebied van Tiel gevoegd. Volgens Van der Aa werd het '...in oude brieven Sanctus Vicus (Heiligenwijk)...', genoemd. Dat is waarschijnlijk in de volksmond op klank als 'Zandwijk' vertaald, of het is precies andersom gegaan, de schrijver van het onbekende oude stuk heeft de naam in het latijn vertaald! Meer aannemelijk is, dat het oud nederlandse woord 'wic' voor 'wijk' of 'woonplaats' en het woord 'zand' de basis voor de naam vormen. Want het gebied is rijk voorzien van zandige stroomruggen, ontstaan door de vele jaarlijkse overstromingen van de oude rivierlopen van de Waal en de Dode Linge.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - heden gemeente Tiel