Zennewijnen

Buurtschap liggende in de gemeentes Tiel en West Betuwe

Herkomst naam
Het tweede deel van de naam Zennewijnen is afgeleid van het oud Nederlandse woord "winna",dat weide betekent. Het eerste deel is moeilijker te verklaren. Misschien mag men het verbinden met het Oudnoorse 'sina' dat  'oud wintergras' betekent en/of het Gotische sin- 'oud'.

De naam komt voor het eerst voor in een 11de eeuwse kopie van een oorkonde uit 850 als 'Sinuinu[m]'. In een kopie van een oorkonde uit 893 wordt de plaats genoemd als Sinewenne. In 1229 komt Senewenne voor.  Zennewijnen moet reeds in de twaalfde eeuw een kapel hebben gekend.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Varik    
1818 - 1977    gemeente Ophemert
1978 - 2018    deels gemeente Tiel en deels gemeente Neerijnen
2019 - heden   deels gemeente Tiel en deels gemeente West Betuwe