Zoelen

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De naam is afgeleid van een allang verdwenen riviertje "De Soel". De oudste vermelding van de naam van dit riviertje wordt gevonden in een 13e eeuwse kopie van een oorkonde uit het jaar 788-789 van het klooster te Echternach in Luxemburg: "..in pago Batuense super fluvio Solina".

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977    gemeente Zoelen
1978 - heden    gemeente Buren