Krantencollectie

Nieuws- en weekbladen uit het Rivierenland 1844 - heden

Het Regionaal Archief Rivierenland bezit een omvangrijke collectie kranten (dag- en weekbladen). Het eerste regionale blad verscheen in 1844. Tot op heden bewaard de dienst de papieren edities van bladen die in de regio verspreid worden.

De kranten collectie is deels in kleur gedigitaliseerd vanaf de originelen en deels in z/w vanaf microfiches. De bestanden in z/w worden het komende jaar vervangen door nieuwe kleurenscans vanaf het origineel en opnieuw doorzoekbaar gemaakt.

De collectie is deels digitaal ontsloten en doorzoekbaar op datum, trefwoord of krantentitel. Gedigitaliseerde kranten van na 1950 zijn vanwege de auteursrechten alleen beschikbaar op de studiezaal en niet op de website, met uitzondering van het weekblad De Toren dat tot 2008 online beschikbaar is. Voor dit blad zijn afspraken gemaakt over de online beschikbaarstelling. Enkele auteurs hebben daarbij bezwaar gemaakt. Hun bijdragen (tekst of foto's, is daarom in de online versie zwart gemaakt. Verder zijn alle niet gedigitaliseerde kranten op de studiezaal ter inzage. Welke bladen het regionaal Archief Rivierenland allemaal beheert kunt u opzoeken via de bibliotheekcatalogus.

Naast kranten is ook de collectie Zaltbommelse almanakken die verschenen zijn over de jaren 1756 - 1934 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.