Basisonderwijs

Op de basisschool maken kinderen kennis met kunst en cultureel erfgoed. Cultuuronderwijs laat leerlingen stilstaan bij dingen die we voortbrengen of die we hebben gemaakt. Zo ontdekken ze door de jaren heen dat ze deel uitmaken van een historisch proces. De leerlijn en website Reizen in de Tijd biedt lessen aan rondom verschillende thema's binnen het cultuuronderwijs. Daarbij zijn verschillende culturele instellingen betrokken.

Ook het Regionaal Archief Rivierenland heeft in het kader van deze leerlijn een educatief aanbod voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Schoolklassen kunnen bij ons langskomen voor een bezoekles. Bezoeklessen aan ons archief duren circa 90 minuten en zijn gratis voor scholen in het werkgebied van het RAR.  

Bekijk rechts in het menu het actuele aanbod.

Bekijk ter voorbereiding het introductiefilmpje 'Rens in het archief' dat voor dit lespakket op het Regionaal Archief Rivierenland is gemaakt.